Dating Events met een thema

Het principe van man zoekt vrouw via online dating is dat er eerst een digitaal contact gelegd wordt alvorens het tot een echte ontmoeting komt. Veel datingsites draaien deze gang van zaken ook om. Ze selecteren uit de database mannen en vrouwen met overeenkomstige kenmerken, zoals leeftijd of interesse en organiseren vervolgens een evenement met deze interesse als hoofdthema. Dat kan bijvoorbeeld een dansavond voor 65+ zijn, een muziekavond of een hardloopevenement. Zo wordt vanuit de gemene deler een ontmoetingsplaats gecreëerd, waar mensen zeker zijn van mensen met dezelfde achtergrond en interesses als zij. Als je dan als man een vrouw zoekt en tijdens zo’n evenement iemand ontmoet en spreekt die je leuk vindt, kun je haar vervolgens online weer opzoeken om verder te chatten. Je hebt dan al een goed beeld van wie diegene aan de andere kant van de ‘lijn’ is.

online dating

datingsites