Het verhaal achter de contactadvertentie

Waar zijn de contactadvertenties gebleven, die wel anderhalve pagina vulden tijdens de zaterdagedities? Waar je nog cirkels kon zetten om geschikte kandidaten en zelfs een hartje erbij plaatste, als je zeker wist dat je deze niet moest laten gaan? Online dating heeft de korte ingezonden rubriekjes bijna geheel verdreven. Sommige partnerzoekers blijven het hardnekkig via de krant proberen, anderen storten zich vol overgave in het nieuwe digitale daten. De manier waarop mensen naar het fenomeen ‘contactadvertentie’ kijken en via welk kanaal het contact verloopt, kent al een hele geschiedenis.

online dating

De jaarlijkse kermis

Hoewel de eerste kranten al in de zeventiende eeuw van de drukpers rolden, duurde het nog even voordat zo’n openbaar medium gebruikt werd om een partner te zoeken. Alles wat in die tijd bij de privésfeer hoorde werd ook binnenshuis gehouden. Men ging op zoek naar een levensgezel tijdens de dorpsfeesten, de oogstfeesten of de jaarlijkse kermis. De gegoede burgerij organiseerde theevisites en logeerpartijen om hun kroost kennis te laten maken met bevriende en geschikte huwelijkskandidaten. En natuurlijk keek iedereen in die kringen al maandenlang van tevoren uit naar het jaarlijkse kostuumbal.

datingsites